Belang van een degelijke elektriciteitsinstallatie